דור אלון סובב כנרת

15/11/2014

הנחיות רכיבה

תדריך למשתתף בדור אלון סובב כנרת:
 • לא תותר רכיבת אופניים ללא צמיד זיהוי שנופק ע"י המארגנים.
 • תחומי האחריות של מארגני המסע יהיו בין הרכב המוביל לרכב המאסף אין לרכב מחוץ לתחומים אלו.
 • רוכבי האופניים יקפידו על הוראות ותקנות התעבורה.
 • חובת חבישת קסדה חלה על כל משתתפי המסע.
 • באירוע עממי זה רוכבים אלפי אנשים - יש לרכב בזהירות.
 • עצירת רוכב אופניים או רכב מלווה תהיה מחוץ לתחום הדרך ומעבר לשולים הימניים.
 • הרוכבים ינועו בנתיב הימני בלבד ובצמוד לשוליים הימניים.
 • עקיפה מותרת מצד שמאל בלבד (לא מימין).
 • הרוכבים ישמעו ויצייתו להוראות המארגנים והסדרנים.
 • במקרה של תקלה באופניים או פציעה יש לרדת מתחום הדרך ולהמתין בשול לרכב המאסף או לאמבולנס.
 • אין להשליך בקבוקי מים או כל פסולת אחרת לשולי הדרך.
 • רכבי ליווי לא מורשים לנוע בתוך "בועת" הרוכבים.
 • למען ביטחונכם ייסגר הכביש לתנועת כלי רכב – סגירת הכבישים תאלץ אותנו לקבוע קצב רכיבה בינוני וכן עצירות יזומות לצמצום הפערים – אנא קבלו זאת בהבנה. בשום מקרה אין לעקוף את הרכב המוביל רוכב שיעקוף את הרכב המוביל יוצא מתחום אחריות המארגנים ויורחק לאלתר על ידי המשטרה מהאירוע.