אתנה הולכות רחוק

27/05/2016

על אתנה

אתנה - המועצה הציבורית לקידום נערות ונשים בספורט הוקמה ב-2005 כגורם מייעץ לממשלה.

מטרות העל של אתנה:
  • —הקמת תשתית כמותית ואיכותיות של ספורטאיות בפריסה ארצית .
  • יצירת מנהיגות נשים בספורט.
  • שינוי עמדות החברה באשר לחשיבות הספורט כגורם משמעותי בהכשרתה ועיצובה של כל ילדה ונערה.