אתנה הולכות רחוק

27/05/2016

הזדמנות להיפגש עם ענפי ספורט המים

אנו מזמינות אותך להיפגש עם מגוון ענפי המים של אתנה ולהיפגש עם האיגודים השונים: איגוד השייט, איגוד השחייה ואיגוד הכדור-מיםבמתחם תוכלי לקבל מידע אודות הענפים השונים ולהיפגש עם הספורטאיות המובילות בישראל.