הולכים על זה

מידע כללי

הולכים על זה - יום ההליכה העולמי בישראל
יתקיים ביום ו' בתאריך 23.10.2015


ביום ההליכה, מצפים להשתתפותם של כחצי מיליון הולכים ברחבי הארץ.

המורים לחינוך גופני בבתי הספר ברחבי הארץ
יקיימו פעילות הליכה במסגרת הבית ספרית
עם הדרכה על הליכה נכונה ותרומתה לבריאות.

הרשויות יקיימו אירועים רבים ומגוונים
בנושא ההליכה.
את פרוט האירועים בכל רשות תוכלו למצוא באתר.

כל מי שיכול יעלה במדרגות ולא במעליתשיר יום ההליכה