שבוע ספורט ישראל 2017

מחוז ירושליםתאריך

רשות

סוג האירוע

כתובת האירוע

שעת התחלה 

שעת סיום

14.5.2017

אבו גוש

מרת'ון יסודי אבו גוש

מחמוד רשיד 1

9.00

12.00

15.5.2017

אבו גוש

יום ספורט ביה"ס השלום יסודי

עבדאלרחמן

9.00