משחה ספידו הבינלאומי בכנרת 2016

14/10/2016 - 15/10/2016

נהלי ביטול

נוהל ביטול הרשמה ועדכון פרטים:
דוא"ל ביטול הרשמה או עדכון פרטים:  info@bdg-events.co.il. בפנייה יש לציין שם מלא ומספר הזמנה/הרשמה. בכל שינוי בפרטי הנרשם נא לפנות לקבוצת בן דרור במייל בלבד לא יאוחר ממועד סגירת ההשמה.

דמי ביטול קרא היטב:
  • עד יום רביעי 12.10.16 בשעה 12:00 בצהריים - יוחזרו דמי הרישום בניכוי 20 ש"ח
  • מיום רביעי 12.10.16 בשעה 12:00 עד תחילת האירוע יוחזרו 50% מדמי הרישום
  • מתחילת האירוע והלאה לא יוחזרו דמי הרישום