משחה ספידו הבינלאומי בכנרת 2016

14/10/2016 - 15/10/2016

תוצאות משחה תחרותיים

תוצאות משחה תחרותי 3 ק"מ ילדים

 
תוצאות משחה תחרותי 3 ק"מ גברים


תוצאות משחה תחרותי 3 ק"מ נשיםתוצאות משחה תחרותי 10 ק"מתוצאות משחה תחרותי 1.5 ק"מ גבריםתוצאות משחה תחרותי 1.5 ק"מ נשים